среда, 8 июня 2016 г.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ВИСТАВКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ І ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЇ ТВОРЧОСТІ І УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ "НАШ ПОШУК І ТВОРЧІСТЬ - ТОБІ, УКРАЇНО!"

 У квітні 2016 року наш навчальний заклад взяв участь у Всеукраїнській виставці науково-технічної і декоративно-прикладної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!». Від нашого навчального закладу були представлені такі роботи, як «Підземна гірнича дільниця з видобутку залізної руди на прикладі ш. Родіна ПАТ «КЗРК»», «Круговий перекидач», «Локомотивне ДЕПО №1»; картини з круп, композиції з макаронних виробів та  солоного тіста. 
"ОСВІТА ТА КАР'ЄРА- 2016"
У квітні 2016 року наш навчальний заклад взяв участь у  XXVII щорічній Міжнародній виставці  «Освіта та кар’єра-2016». Захід відвідали: Ничкало Н.Г., доктор педагогічних наук, професор, академік-секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Олійник В.В., доктор педагогічних наук, професор, академік, ректор  ДВНЗ «Університет  менеджменту освіти» НАПН України; Молчанова  А.О., кандидат   педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри «Університету освіти і права» ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Усатенко Т.П., доктор педагогічних наук, провідний науковий співробітник відділу змісту і організації педагогічної освіти інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

В рамках заходу наші педагогічні працівники  ліцею відвідали презентацію «Освітній україно-центризм у світобаченні академіка Г. Філіпчука» та круглий стіл «Актуальні  проблеми впровадження інклюзивної освіти». 
СЬОМА МІЖНАРОДНА
 ВИСТАВКА 
"СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ - 2016"

Наш навчальний заклад представляв матеріали в номінації «Використання комплексу сучасних засобів ІКТ, програм і рішень для підвищення якості освіти» за темами:
- навчально-контролюючий збірник з предмету «Будова і ремонт тепловоза» за професією «Машиніст тепловоза» - Бойко Г.В., викладач професійно-теоретичної підготовки;
-          збірник технологічних карт для лабораторно-практичних занять з професії "Кондитер" 3 розряду - Афанасьєва К.К., викладач професійно-теоретичної підготовки;
-          гурткова робота як складова виховання учнів (на прикладі гуртка «Кулінар») - Афанасьєва К.К., викладач професійно-теоретичної підготовки; Скрипник Л.М., заступник директора з навчально-виховної роботи;
-          збірник схем з предмету «Автогальма» за професією «Машиніст тепловоза» (україно-англійська термінологія) - Євницька І,В., викладач професійно-теоретичної підготовки.
У рамках роботи виставки представники ліцею взяли участь у роботі науково-практичної  конференції ДВНЗ «УМО» НАПН України за темою: «Проблеми  і  перспективи  розвитку  післядипломної педагогічної освіти в умовах Євроінтеграції»; семінарі Департаменту  професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України та відділу профільної освіти і тренінгів ДВНУ «Інститут модернізації змісту освіти МОіНУ за темою «Формування сучасного освітнього середовища професійно-технічного навчального закладу».

За підсумками роботи виставки ліцей був відзначений срібною медаллю та дипломом «За презентацію досягнень і впровадження педагогічних інновацій у національний освітній простір».